Hae sivuilta
 

 
..
Asunnot


..
KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI HANNU LIGNELL 1.6.2023 ...


..
KILJAVAN SAIRAALA OY:N KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUNTUOTTAJAKSI ARE OY


KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 9.4.2019

Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Kiljavan Sairaalassa 9.4.2019. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus, myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tutustuttiin yhtiön ajankohtaisiin asioihin. Samalla pidettiin myös sairaala-alueeseen välittömästi liittyvää maaomaisuutta hallinnoivan Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous.
 
Kiljavan Sairaala Oy:n tilikauden tulos
 
Kiljavan Sairaala jakautui kahdeksi yhtiöksi Kiljavan Sairaala Oy:ksi ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:ksi vuoden 2018 alussa, joten kulunut tilikausi oli molempien yhtiöiden ensimmäinen. Kiljavan Sairaala Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 8,4 miljoonaa euroa laskien aiempaan yhtiöön verrattuna 4,5 %. Useamman voitollisen tilikauden jälkeen yhtiö kirjasi vuodelle 2018 lievän tappion 74 tuhatta euroa.
 
Tappio selittyy vuokratuottojen vähenemisellä, hienoisella potilaspaikkojen käytön vähentymisellä sekä arvonlisäveron vähennysoikeuden poistumisella. Arvonlisäveromuutoksen vuoksi liiketoiminnan muiden kulujen ja hankintojen kustannukset kasvoivat arvonlisäveron verran.

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli noin 16 tuhatta euroa ja tilikauden voitto noin 16 tuhatta euroa.
 
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Hyvinkään edustaja Jyrki Mattila
 
Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia Järvenpään osalta. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan tehtävässä toimii edellisen vuoden tapaan Hyvinkään kaupungin edustaja Jyrki Mattila. Varapuheenjohtajaksi valittiin Järvenpään kaupungin edustaja Antti Nikkanen. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat:
 
HUS-kuntayhtymä: Jukka Louhija                    
Hyvinkää: Jyrki Mattila, puheenjohtaja
Hyvinkää: Krista Silfverberg
Järvenpää: Sanna Kaarlenkaski
Järvenpää: Antti Nikkanen, varapuheenjohtaja
Mäntsälä: Kalevi Heinonen                                      
Nurmijärvi: Johannes Haapalainen
Nurmijärvi: Outi Mäkelä 
Tuusula: Aarno Järvinen                  
Tuusula: Lilli Salmi
 
Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallituksen kokoonpano on HUS:n edustajaa lukuunottamatta yhteneväinen sairaalayhtiön hallituksen kanssa.
 
Yhtiön toimitusjohtajana on aloittanut Kimmo Behm
 
Kiljavan Sairaala Oy:n osa-aikaisena toimitusjohtajana on 1.3.2019 aloittanut HTM Kimmo Behm. Behm on ollut sairaalayhtiön hallituksen jäsenenä vuosina 2006 – 2018, hallituksen puheenjohtajana vuosina 2010 – 2012 sekä Kiljavan Sairaala Oy:n va. toimitusjohtajana 1.10. - 31.12.2018.
 
Kiljavan Sairaalan toimintaympäristössä muutoksia – tulevaisuuden mallia selvitetään
 
Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä Kiljavan Sairaalan oli tarkoitus siirtyä Uudenmaan maakunnan ylläpitämäksi toiminnaksi. Keski-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyivät vuodenvaihteessa Keusote-kuntayhtymälle. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset edellyttävät Kiljavan Sairaalan toimintamallin uudelleenarviointia. Kiljavan Sairaalan hallitus on aloittanut keskustelun sairaalayhtiön toiminnan vaihtoehdoista. Vaihtoehtojen arviointia tehdään yhteistyössä omistajakuntien, HUS:n ja Keusoten kanssa.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Mattila, puh. 040 5419 576
Toimitusjohtaja Kimmo Behm, puh. 040 3474 592

Kiljavan Sairaala Oy on hoito- ja kuntoutuspalveluja omistajatahoilleen järjestävä sairaalaosakeyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 2006 ja sen omistavat Keski-Uudenmaan kunnat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS).
 
Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy omistaa ja hallinnoi Nurmijärven Kiljavannummella, Sääksjärven rannalla sijaitsevaa maa-aluetta, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää Kiljavan parantola- ja sairaalaympäristöä. Yhtiön omistajat ovat Keski-Uudenmaan kunnat ja kaupungit: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.

Uutisarkisto

24.11.2020
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA KEUSOTELLE


2.7.2020
KILJAVAN SAIRAALAN ASUNTOJEN KIINTEISTÖJEN MYYNTITOIMEKSIANTO


23.4.2020
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 20.3.2020


28.1.2020
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA SIIRTYY KEUSOTELLE 1.1.2021


5.12.2019
KILJAVAN SAIRAALAN KUNTOUTUKSELLA PITKÄAIKAISIA TULOKSIA


15.10.2019
KILJAVAN SAIRAALAN SYYSKAUDEN AJANKOHTAISIA


11.4.2019
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 9.4.2019


1.3.2019
KIMMO BEHM KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI


10.10.2018
KILJAVAN SAIRAALA TÄYTTI 80 VUOTTA


6.6.2018
KILJAVAN SAIRAALA TARJOAA KUNTOUTUSTA SYDÄNPOTILAILLE


9.3.2018
KILJAVAN SAIRAALA OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS 27.2.2018


2.1.2018
KILJAVAN SAIRAALA OY:N JAKAUTUMINEN


7.12.2017
KILJAVAN SAIRAALA JUHLI 100-VUOTIASTA SUOMEA


28.4.2017
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 27.4.2017


10.4.2017
TEHOKKAALLA KUNTOUTUKSELLA PITKÄAIKAISIA TULOKSIA


17.6.2016
TEHOKKAAN KUNTOUTUKSEN AVULLA POTILAAT TAKAISIN KOTIIN


22.4.2016
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 22.4.2016


15.3.2016
OSAPÄIVÄKUNTOUTUKSELLA PAREMPI TOIMINTAKYKY IKÄÄNTYNEILLE


22.10.2015
PALVELUKSEEN HAETAAN KIINTEISTÖNHOITAJAA


25.6.2015
KILJAVAN SAIRAALAN NETTISIVUT UUDISTUIVAT


2.6.2015
KILJAVAN SAIRAALA OY:N VÄLIAIKAISEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI PIA HARJ...


24.4.2015
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 23.4.2015


30.12.2014
KILJAVAN SAIRAALAN KIINTEISTÖKUULUMISIA - VUODEN 2015 KEHITTÄMISE...


20.11.2014
KILJAVAN SAIRAALASSA LAADUKASTA MONIAMMATILLISTA KUNTOUTUSTA


2.9.2014
ALUEELLISET HOITOKETJUT TOIMIVAT TASAVERTAISESTI


26.5.2014
KILJAVAN SAIRAALAAN UUSI PERINNE


24.4.2014
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 23.4.2014


13.2.2014
UUDET SOPIMUSKAUDET KÄYNTIIN ATTENDON JA SODEXON KANSSA


9.10.2013
KILJAVAN SAIRAALA 75 VUODEN IKÄÄN


16.8.2013
PALVELUKSEEN HAETAAN KIINTEISTÖN TYÖNJOHTAJAA TAI KIINTEISTÖNHOITAJAA


12.8.2013
KILJAVAN SAIRAALAN PALVELUSOPIMUS ALLEKIRJOITETTU


28.5.2013
KILJAVAN KANSAKOULUA KÄYNEIDEN OPPILAIDEN TAPAAMINEN


27.5.2013
KILJAVAN SAIRAALALLE KUNTOUTUJILTA KIITOSTA


19.4.2013
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 16.4.2013


30.11.2012
RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUSTA KILJAVAN SAIRAALASSA


9.10.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY VALMISTAUTUU HOITO- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN K...


6.8.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI PÄIVI FLINKMAN


18.5.2012
KILJAVAN SAIRAALASSA MONIPUOLISTA KUNTOUTUSTOIMINTAA


18.5.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 19.4.2012


8.8.2011
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA LAAJENEE


7.6.2011
KATSAUS KULUNEESEEN KEVÄTKAUTEEN


24.8.2010
TUUSULAN KUNNANHALLITUS SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI KILJAVAN JAKAMISEEN


4.6.2010
KILJAVAN SAIRAALA OY:N HALLITUS ESITTÄÄ SAIRAALAYHTIÖN JAKAMISTA


26.2.2010
KILJAVAN SAIRAALASSA ALOITETAAN VETERAANIKUNTOUTUS


26.1.2010
NUMMI-PUSULA SAIRAALAN OSAKKAAKSI


7.8.2009
TOIMINTA KASVAA JA LAAJENEE


19.5.2009
OMISTAJAKUNNILLA POSITIIVINEN LINJAUS KILJAVAN SAIRAALAN TULEVAIS...


9.1.2009
TOIMINTAA JOUDUTAAN SOPEUTTAMAAN


10.9.2008
KILJAVAN SAIRAALAAN ENSIMMÄISET POTILAAT


18.6.2008
KILJAVAN SAIRAALA AVATAAN AIKATAULUSSAAN


13.6.2008
TULIPALO KILJAVAN SAIRAALAN KATTORAKENTEISSA


13.5.2008
KILJAVAN SAIRAALASSA HARJANNOSTAJAISET


11.4.2008
KILJAVAN SAIRAALA KIINNOSTAA


19.12.2007
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTAMALLIA SUUNNITELLAAN


1.10.2007
KILJAVALLA RAKENNETAAN UUTTA JA REKRYTOIDAAN HENKILÖSTÖÄ


26.6.2007
KILJAVAN KUNTOUTUSSAIRAALAHANKE ETENEE


 
 

Kiljavan Sairaala Oy, Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava, puh. 040 158 3005, info(ät)kiljavansairaala.fi