Hae sivuilta
 

 
..
Asunnot


..
KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI HANNU LIGNELL 1.6.2023 ...


..
KILJAVAN SAIRAALA OY:N KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUNTUOTTAJAKSI ARE OY


KILJAVAN SAIRAALA OY:N HALLITUS ESITTÄÄ SAIRAALAYHTIÖN JAKAMISTA

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on päättänyt esittää omistajakunnille että Kiljavan Sairaalan kiinteistöistä muodostetaan erillinen kiinteistöyhtiö ja Kiljavan Sairaala Oy keskittyy palvelutoimintaan. Perustettava kiinteistöyhtiö vastaisi lainojen lyhennyksistä, korkokuluista ja kiinteistön ylläpitokustannuksista sekä perusparannusinvestoinneista. Kuntien omistus kiinteistöyhtiössä jakaantuisi samalla tavalla kuin nykyisen Kiljavan Sairaala Oy:n.

Kiljavan Sairaalan taloudellinen tilanne on parantunut kevään 2010 aikana, sillä kuntoutuksessa on ollut keskimäärin 25 potilasta. Lisäksi sairaalassa on pitkäaikaispotilaita sekä veteraanikuntoutujia. Mikäli kiinteistön rahoituskulut jätetään pois, on toiminta ollut ensimmäisellä vuosikolmanneksella kannattavaa. Tämä ei kuitenkaan riitä mittavan velkataakan korkokuluihin eikä lyhennyksiin.

Konkurssin välttämiseksi sairaalayhtiö tarvitsee lisärahoitusta pankkivelkojen lyhentämiseksi. Yhtiön hallitus esittää nyt osakkaille, että yhtiön rahoittamiseksi erotettaisiin kiinteistöön liittyvät kustannukset eli käytännössä kiinteistön peruskorjauksesta aiheutuvat lainanhoitokulut ja varsinaiset potilaiden hoitokustannukset. Käytännössä kustannusten jakaminen on mahdollista saada selkeimmin aikaan jakamalla Kiljavan Sairaala Oy kuntoutusta ja hoitoa tarjoavaksi Kiljavan Sairaala Oy:ksi ja kiinteistöyhtiöksi.

Kiinteistöyhtiön tulot muodostuisivat sairaalayhtiön maksamista vuokratuotoista, muista vuokratuotoista sekä kuntien maksamista yhtiövastikkeista. Hallitus esittää, että osakkaat sitoutuisivat viiden vuoden ajaksi suorittamaan yhtiövastiketta 1,5 miljoonaa euroa vuodessa omistusosuuksiensa suhteessa. Yhtiövastikkeella pidetään sairaalakiinteistö toimintakunnossa ja maksetaan peruskorjaukseen otettuja lainoja. Rahoituslaitosten kanssa tullaan neuvottelemaan lainojen lyhennysaikataulut sellaisiksi, että kiinteistöyhtiö niistä näillä tuloilla suoriutuu.

Yhtiövastikkeet eivät ole osakkeenomistajille lisäkustannus, vaan ne merkitsevät olemassa olevien vastuiden pienenemistä lainamäärien pienentyessä.

Kiljavan Sairaala Oy jäisi kiinteistöön toimijaksi ja maksaisi kiinteistöyhtiölle vuokraa tilojen käytöstä. Sairaalayhtiö vastaisi kuntoutustoiminnan sisällöstä ja kehittämisestä. Kuntien tulisi laatia Kiljavan Sairaala Oy:n kanssa vuosittain palvelusuunnitelmat ja niistä palvelusopimukset kuntien talousarvion valmistelun yhteydessä. Keskeistä on selkeiden pelisääntöjen luominen ja yhteistyötavoista sopiminen omistajakunnissa.

Potilasmäärissä odotetaan kasvua

Uusi yhtiömalli helpottaa Kiljavan Sairaalan maaomaisuuden ja kiinteistöjen säilymistä perustajaosakkaiden hallinnassa. Myös kuntoutuspalvelujen hinnat laskevat, koska raskaat pääomakustannukset poistuvat kuntoutusvuorokauden hinnasta. Tämän uskotaan lisäävän sairaalan käyttöä. Kiljavan Sairaala Oy:n osalta laskelmat perustuvat nykyisiin potilasmääriin ja niiden kasvuun lähivuosina väestön ikääntyessä.

Viime syksynä aloitettiin vuodeosastohoito pitkäaikaispotilaille, joita on ollut 20-27.  Kuntoutusosaston potilasmäärä oli vuodenvaihteessa 10 ja nyt keväällä 20-30. Veteraanilaitoskuntoutus alkoi toukokuussa 2010.

Kuntoutus vähentää pysyvän laitoshoidon tarvetta

Kiljavan Sairaalan johtava lääkäri Kari Hurskainen toteaa, että Kiljavalla on kaikki edellytykset tarjota kunnille laadukkaita kuntoutuspalveluita. Aktiivisen kuntoutuksen teho ja kustannusvaikuttavuus vammautumisen tai sairastumisen jälkeen on useissa tutkimuksissa tieteellisesti osoitettu. Tehokas kuntoutusjakso esimerkiksi lonkkamurtuman tai aivohalvauksen jälkeen vähentää selvästi pysyvään laitoshoitoon joutumista. Kuntien päätettävissä on, lähettävätkö ne potilaita aktiiviseen kuntoutukseen keskittyneeseen sairaalaan vai hoitavatko heitä omilla vuodeosastoillaan.

Kiljavan käyttöasteen nostamiseen nähdään mahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa geriatrisen, neurologisen,  tuki- ja liikuntaelinkuntoutuksen sekä sydän- ja verisuoni- ja hengityselinsairauksiin liityvän moniammatillisen kuntoutuksen järjestäminen. Tällöin toiminnalla voidaan saavuttaa myös laajempaa  ennaltaehkäisevää merkitystä. Halutessaan kunnat voivat keskittää myös intervallikuntoutuksen alueellisesti Kiljavalle. Veteraanikuntoutustoimintaa voidaan kasvattaa myös, mutta sen tulee muuntua jatkossa geriatriseksi kuntoutukseksi, pohtii Kari Hurskainen sairaalan toiminnan tulevaisuutta.

Omistajakuntien lausuntoja sairaalayhtiön jakautumiseen ja toiminnan jatkamiseen odotetaan 23.6.2010 mennessä.

Kiljavan Sairaala Oy perustettiin vuoden 2006 lopussa ja sen osakkaita ovat Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnat sekä HUS-kuntayhtymä. Kiljavan sairaalarakennuksessa on tilaa 15 000 kerrosneliömetriä ja lisäksi alueella on 23 asuinhuoneistoa. Sairaalan tontti on kooltaan noin 58 hehtaaria, josta osa on suojeltua ns. Natura-aluetta.

Lisätietoja
Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Behm, 040 317 2000
Toimitusjohtaja Jari Lehto, 020 6110 590, 040 5122 888
Johtava lääkäri Kari Hurskainen, 020 6110 591, 040 3474 591
Uutisarkisto

24.11.2020
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA KEUSOTELLE


2.7.2020
KILJAVAN SAIRAALAN ASUNTOJEN KIINTEISTÖJEN MYYNTITOIMEKSIANTO


23.4.2020
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 20.3.2020


28.1.2020
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA SIIRTYY KEUSOTELLE 1.1.2021


5.12.2019
KILJAVAN SAIRAALAN KUNTOUTUKSELLA PITKÄAIKAISIA TULOKSIA


15.10.2019
KILJAVAN SAIRAALAN SYYSKAUDEN AJANKOHTAISIA


11.4.2019
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 9.4.2019


1.3.2019
KIMMO BEHM KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI


10.10.2018
KILJAVAN SAIRAALA TÄYTTI 80 VUOTTA


6.6.2018
KILJAVAN SAIRAALA TARJOAA KUNTOUTUSTA SYDÄNPOTILAILLE


9.3.2018
KILJAVAN SAIRAALA OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS 27.2.2018


2.1.2018
KILJAVAN SAIRAALA OY:N JAKAUTUMINEN


7.12.2017
KILJAVAN SAIRAALA JUHLI 100-VUOTIASTA SUOMEA


28.4.2017
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 27.4.2017


10.4.2017
TEHOKKAALLA KUNTOUTUKSELLA PITKÄAIKAISIA TULOKSIA


17.6.2016
TEHOKKAAN KUNTOUTUKSEN AVULLA POTILAAT TAKAISIN KOTIIN


22.4.2016
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 22.4.2016


15.3.2016
OSAPÄIVÄKUNTOUTUKSELLA PAREMPI TOIMINTAKYKY IKÄÄNTYNEILLE


22.10.2015
PALVELUKSEEN HAETAAN KIINTEISTÖNHOITAJAA


25.6.2015
KILJAVAN SAIRAALAN NETTISIVUT UUDISTUIVAT


2.6.2015
KILJAVAN SAIRAALA OY:N VÄLIAIKAISEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI PIA HARJ...


24.4.2015
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 23.4.2015


30.12.2014
KILJAVAN SAIRAALAN KIINTEISTÖKUULUMISIA - VUODEN 2015 KEHITTÄMISE...


20.11.2014
KILJAVAN SAIRAALASSA LAADUKASTA MONIAMMATILLISTA KUNTOUTUSTA


2.9.2014
ALUEELLISET HOITOKETJUT TOIMIVAT TASAVERTAISESTI


26.5.2014
KILJAVAN SAIRAALAAN UUSI PERINNE


24.4.2014
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 23.4.2014


13.2.2014
UUDET SOPIMUSKAUDET KÄYNTIIN ATTENDON JA SODEXON KANSSA


9.10.2013
KILJAVAN SAIRAALA 75 VUODEN IKÄÄN


16.8.2013
PALVELUKSEEN HAETAAN KIINTEISTÖN TYÖNJOHTAJAA TAI KIINTEISTÖNHOITAJAA


12.8.2013
KILJAVAN SAIRAALAN PALVELUSOPIMUS ALLEKIRJOITETTU


28.5.2013
KILJAVAN KANSAKOULUA KÄYNEIDEN OPPILAIDEN TAPAAMINEN


27.5.2013
KILJAVAN SAIRAALALLE KUNTOUTUJILTA KIITOSTA


19.4.2013
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 16.4.2013


30.11.2012
RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUSTA KILJAVAN SAIRAALASSA


9.10.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY VALMISTAUTUU HOITO- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN K...


6.8.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI PÄIVI FLINKMAN


18.5.2012
KILJAVAN SAIRAALASSA MONIPUOLISTA KUNTOUTUSTOIMINTAA


18.5.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 19.4.2012


8.8.2011
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA LAAJENEE


7.6.2011
KATSAUS KULUNEESEEN KEVÄTKAUTEEN


24.8.2010
TUUSULAN KUNNANHALLITUS SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI KILJAVAN JAKAMISEEN


4.6.2010
KILJAVAN SAIRAALA OY:N HALLITUS ESITTÄÄ SAIRAALAYHTIÖN JAKAMISTA


26.2.2010
KILJAVAN SAIRAALASSA ALOITETAAN VETERAANIKUNTOUTUS


26.1.2010
NUMMI-PUSULA SAIRAALAN OSAKKAAKSI


7.8.2009
TOIMINTA KASVAA JA LAAJENEE


19.5.2009
OMISTAJAKUNNILLA POSITIIVINEN LINJAUS KILJAVAN SAIRAALAN TULEVAIS...


9.1.2009
TOIMINTAA JOUDUTAAN SOPEUTTAMAAN


10.9.2008
KILJAVAN SAIRAALAAN ENSIMMÄISET POTILAAT


18.6.2008
KILJAVAN SAIRAALA AVATAAN AIKATAULUSSAAN


13.6.2008
TULIPALO KILJAVAN SAIRAALAN KATTORAKENTEISSA


13.5.2008
KILJAVAN SAIRAALASSA HARJANNOSTAJAISET


11.4.2008
KILJAVAN SAIRAALA KIINNOSTAA


19.12.2007
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTAMALLIA SUUNNITELLAAN


1.10.2007
KILJAVALLA RAKENNETAAN UUTTA JA REKRYTOIDAAN HENKILÖSTÖÄ


26.6.2007
KILJAVAN KUNTOUTUSSAIRAALAHANKE ETENEE


 
 

Kiljavan Sairaala Oy, Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava, puh. 040 158 3005, info(ät)kiljavansairaala.fi