Hae sivuilta
 

 
..
Asunnot


..
KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI HANNU LIGNELL 1.6.2023 ...


..
KILJAVAN SAIRAALA OY:N KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUNTUOTTAJAKSI ARE OY


TEHOKKAAN KUNTOUTUKSEN AVULLA POTILAAT TAKAISIN KOTIIN

Kiljavan Sairaala on Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien ja HUS:n omistama alueellinen kuntoutussairaala Nurmijärvellä. Kiljavan Sairaalan ydintoimintaa ja osaamista on vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito.
 
Kiljavan Sairaalan kuntoutuksen tavoitteena on kuntouttaa potilaat selviytymään kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Potilaat tulevat kuntoutukseen pääasiassa sairastumisen, vammautumisen tai leikkauksen jälkeen.

 

- Vuoden 2015 suurimmat sairausryhmät olivat edellisten vuosien tapaan aivoverenkiertohäiriöt ja muut neurologiset sairaudet, nivelleikkaukset ja lonkkamurtumat sekä selkäsairaudet ja muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet, kertoo Kiljavan Sairaalan johtava lääkäri Kari Hurskainen.
 
Keskimääräinen kuntoutusjakson pituus viime vuonna oli 20 vuorokautta. Kuntoutujien keski-ikä oli 70 vuotta. Neljäsosa heistä oli alle 65-vuotiaita ja 10 % yli 85-vuotiaita.

 

Kuntoutus vähentää päivittäistä avuntarvetta
 
Kiljavan Sairaalassa on ollut käytössä toiminnan alusta, syksystä 2008, alkaen FIM -toimintakykymittari. Mittarin avulla arvioidaan selviytymistä arkielämän päivittäisissä toiminnoissa. Mittari on käytössä kansainvälisesti ja sen taustalta löytyy satoja tutkimusjulkaisuja.

 

Tutkimusten mukaan 10 FIM-pisteen lisäys vähentää tunnin päivittäistä avuntarvetta. Esimerkiksi viime vuonna kaikkien aivoverenkiertohäiriöpotilaiden FIM-pisteet nousivat keskimäärin 9 pisteen verran. Suoraan osastoilta saapuneilla potilailla FIM -toimintakykymittarin pisteiden muutos oli vielä suurempi.
 
Potilaista 90 prosenttia kotiutuu
 
Kiljavan Sairaalassa on aloitettu kotiutusseuranta kaikille kuntoutuksessa olleille henkilöille vuoden 2015 alusta. Kuntoutujilta kysytään puolen vuoden ja vuoden kuluttua kuntoutusjakson päättymisestä heidän sen hetkistä asuin- tai hoitopaikkaansa. Seurannan tarkoituksena on selvittää, kuinka moni kuntoutujista pystyy jatkossakin asumaan omassa kodissaan.
 
Vuonna 2015 kuntoutuksessa olleista potilaista 90 % kotiutui suoraan kotiin tai kodinomaisiin olosuhteisiin. Loput siirtyivät jatkohoitoon sairaalaan tai terveyskeskukseen.
 
Seurantatutkimus toteutettiin puhelinhaastattelulla ja kirjekyselyllä. Kuuden kuukauden seurantatutkimuksen vastausprosentti oli 78 %. Puolen vuoden seurannassa vastanneista 94 % asui edelleen kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Kotiutumisvaiheeseen verrattuna kotona asuvista useampi tarvitsi apua, esimerkiksi koti- tai omaishoitoa.
 
- Seurantatutkimuksessa suurin osa potilaista asui edelleen kotona. Kuntoutusjakson avulla on todennäköisesti saatu vähennettyä kallista laitoshoidon tarvetta. Vuoden seurantatulokset saamme käyttöömme ensi syksynä, jatkaa Hurskainen.
 
Lisätietoja:
Johtava lääkäri Kari Hurskainen, puh. 040 3474 591
Toimitusjohtaja Päivi Flinkman, puh. 050 380 7952
 
 
Kiljavan Sairaala Oy on hoito- ja kuntoutuspalveluja omistajatahoilleen järjestävä sairaalaosakeyhtiö. Yhtiö on perustettu vuonna 2006 ja sen omistavat Hyvinkään sairaanhoitoalueen kunnat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS).

 
Uutisarkisto

24.11.2020
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA KEUSOTELLE


2.7.2020
KILJAVAN SAIRAALAN ASUNTOJEN KIINTEISTÖJEN MYYNTITOIMEKSIANTO


23.4.2020
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 20.3.2020


28.1.2020
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA SIIRTYY KEUSOTELLE 1.1.2021


5.12.2019
KILJAVAN SAIRAALAN KUNTOUTUKSELLA PITKÄAIKAISIA TULOKSIA


15.10.2019
KILJAVAN SAIRAALAN SYYSKAUDEN AJANKOHTAISIA


11.4.2019
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 9.4.2019


1.3.2019
KIMMO BEHM KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI


10.10.2018
KILJAVAN SAIRAALA TÄYTTI 80 VUOTTA


6.6.2018
KILJAVAN SAIRAALA TARJOAA KUNTOUTUSTA SYDÄNPOTILAILLE


9.3.2018
KILJAVAN SAIRAALA OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS 27.2.2018


2.1.2018
KILJAVAN SAIRAALA OY:N JAKAUTUMINEN


7.12.2017
KILJAVAN SAIRAALA JUHLI 100-VUOTIASTA SUOMEA


28.4.2017
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 27.4.2017


10.4.2017
TEHOKKAALLA KUNTOUTUKSELLA PITKÄAIKAISIA TULOKSIA


17.6.2016
TEHOKKAAN KUNTOUTUKSEN AVULLA POTILAAT TAKAISIN KOTIIN


22.4.2016
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 22.4.2016


15.3.2016
OSAPÄIVÄKUNTOUTUKSELLA PAREMPI TOIMINTAKYKY IKÄÄNTYNEILLE


22.10.2015
PALVELUKSEEN HAETAAN KIINTEISTÖNHOITAJAA


25.6.2015
KILJAVAN SAIRAALAN NETTISIVUT UUDISTUIVAT


2.6.2015
KILJAVAN SAIRAALA OY:N VÄLIAIKAISEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI PIA HARJ...


24.4.2015
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 23.4.2015


30.12.2014
KILJAVAN SAIRAALAN KIINTEISTÖKUULUMISIA - VUODEN 2015 KEHITTÄMISE...


20.11.2014
KILJAVAN SAIRAALASSA LAADUKASTA MONIAMMATILLISTA KUNTOUTUSTA


2.9.2014
ALUEELLISET HOITOKETJUT TOIMIVAT TASAVERTAISESTI


26.5.2014
KILJAVAN SAIRAALAAN UUSI PERINNE


24.4.2014
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 23.4.2014


13.2.2014
UUDET SOPIMUSKAUDET KÄYNTIIN ATTENDON JA SODEXON KANSSA


9.10.2013
KILJAVAN SAIRAALA 75 VUODEN IKÄÄN


16.8.2013
PALVELUKSEEN HAETAAN KIINTEISTÖN TYÖNJOHTAJAA TAI KIINTEISTÖNHOITAJAA


12.8.2013
KILJAVAN SAIRAALAN PALVELUSOPIMUS ALLEKIRJOITETTU


28.5.2013
KILJAVAN KANSAKOULUA KÄYNEIDEN OPPILAIDEN TAPAAMINEN


27.5.2013
KILJAVAN SAIRAALALLE KUNTOUTUJILTA KIITOSTA


19.4.2013
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 16.4.2013


30.11.2012
RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUSTA KILJAVAN SAIRAALASSA


9.10.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY VALMISTAUTUU HOITO- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN K...


6.8.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI PÄIVI FLINKMAN


18.5.2012
KILJAVAN SAIRAALASSA MONIPUOLISTA KUNTOUTUSTOIMINTAA


18.5.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 19.4.2012


8.8.2011
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA LAAJENEE


7.6.2011
KATSAUS KULUNEESEEN KEVÄTKAUTEEN


24.8.2010
TUUSULAN KUNNANHALLITUS SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI KILJAVAN JAKAMISEEN


4.6.2010
KILJAVAN SAIRAALA OY:N HALLITUS ESITTÄÄ SAIRAALAYHTIÖN JAKAMISTA


26.2.2010
KILJAVAN SAIRAALASSA ALOITETAAN VETERAANIKUNTOUTUS


26.1.2010
NUMMI-PUSULA SAIRAALAN OSAKKAAKSI


7.8.2009
TOIMINTA KASVAA JA LAAJENEE


19.5.2009
OMISTAJAKUNNILLA POSITIIVINEN LINJAUS KILJAVAN SAIRAALAN TULEVAIS...


9.1.2009
TOIMINTAA JOUDUTAAN SOPEUTTAMAAN


10.9.2008
KILJAVAN SAIRAALAAN ENSIMMÄISET POTILAAT


18.6.2008
KILJAVAN SAIRAALA AVATAAN AIKATAULUSSAAN


13.6.2008
TULIPALO KILJAVAN SAIRAALAN KATTORAKENTEISSA


13.5.2008
KILJAVAN SAIRAALASSA HARJANNOSTAJAISET


11.4.2008
KILJAVAN SAIRAALA KIINNOSTAA


19.12.2007
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTAMALLIA SUUNNITELLAAN


1.10.2007
KILJAVALLA RAKENNETAAN UUTTA JA REKRYTOIDAAN HENKILÖSTÖÄ


26.6.2007
KILJAVAN KUNTOUTUSSAIRAALAHANKE ETENEE


 
 

Kiljavan Sairaala Oy, Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava, puh. 040 158 3005, info(ät)kiljavansairaala.fi