Hae sivuilta
 

 
..
Asunnot


..
KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI HANNU LIGNELL 1.6.2023 ...


..
KILJAVAN SAIRAALA OY:N KIINTEISTÖHUOLLON PALVELUNTUOTTAJAKSI ARE OY


KILJAVAN KUNTOUTUSSAIRAALAHANKE ETENEE

Kiljavan Sairaala Oy edustaa uutta mallia julkisten terveydenhuoltopalvelujen tuottamisessa. Sairaalaosakeyhtiö ei tuota itse palveluita, vaan kaikki palvelut hankitaan kilpailuttamalla alan erityisosaajia. Sairaala vastaa vaativasta kuntoutuksesta ja se sijoittuu toiminnallisesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välimaastoon. Kiljavan omistavat viisi Keski-Uudenmaan kuntaa; Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula sekä HUS-kuntayhtymä.

Sairaala myy palveluja ainoastaan jäsenkunnilleen, mutta myös muiden kuntien on mahdollista liittyä Kiljavan Sairaala Oy:n jäseneksi ja ostaa kuntoutuspalveluja sairaalalta.

Keväällä käydyn kilpailutuskierroksen jälkeen Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus valitsi kuntoutuspalvelujen tuottajaksi MedOne Oy:n. Yhtiö tuottaa sairaalan kuntoutuspalvelut vuoden 2008 syksystä alkaen. Sopimus edustaa suurinta Suomessa toteutettua julkisen terveydenhuollon kuntoutuspalveluiden hankintaa yksityiseltä sektorilta. Sopimuksen kesto on viisi vuotta.

– MedOne valittiin palveluntuottajaksi ja sen tarjous todettiin kokonaistaloudellisesti edulliseksi. Tarjouksen arvioinnissa on huomioitu vuotuiset kokonaiskustannukset, toiminnan laatu ja henkilöstöjärjestelyt. Lisäksi yhtiöllä on jo kokemusta terveydenhuollon ja hoivapalvelujen ulkoistushankkeista. Heillä on pitkälle viety laatujärjestelmä, jota pystytään soveltamaan myös Kiljavan palveluihin, perustelee valintaa Kiljavan Sairaala Oy:n toimitusjohtaja Jari Lehto.

Kiljava täydentää terveydenhuollon kokonaisuutta

Kiljavan sairaalan hoitopaikkojen määräksi on suunniteltu 120 sairaansijaa. Sen toiminta käynnistyy vaiheittain ja toiminta painottuu aluksi neurologiseen ja tules (ortopedia, fysiatria, reumatologia) -kuntoutukseen. Toiminnan laajentuessa ja vanhusväestön osuuden lisääntyessä medisiinisgeriatrinen (sisätaudit, keuhkosairaudet, geriatria) osuus lisääntyy.

– Valtakunnallisissa ja kansainvälisissä seurannoissa on viime vuosina todettu, että aktiivisella kuntoutuksella on saavutettu hyviä tuloksia ja kustannussäästöjä. Toisaalta monilla sairausryhmillä on kuntoutuksellisia lisätarpeita. Alueelliset väestölisäykset ja väestön vanheneminen aiheuttavat kuntoutukselle lisäkysyntää. Olemme kartoittaneet alueelliset kuntoutustarpeet eri sairausryhmissä ja laatineet sen pohjalta kilpailutuksen pohjana olevan tarjouspyynnön ja toimintasuunnitelman, kertoo Hyvinkään sairaanhoitoalueen fysiatrian ja kuntoutuksen ylilääkäri Kari Hurskainen.

– Haluamme tarjota Kiljavan sairaalan potilaille juuri heidän tilanteeseensa sopivat joustavat ja korkealaatuiset sairaala- ja kuntoutuspalvelut. Vastaamme siitä, että palvelut järjestetään potilasryhmittäiset hoitoketjut huomioiden, kertoo MedOnen erikoissairaanhoidon toimialajohtaja Timo Wikberg.

– Tehokkaan kuntoutuksen avulla potilaat pyritään kotiuttamaan itsenäiseen tai tuettuun asumiseen. Hoitoketjun toteutuminen vaatii hyvää yhteistoimintaa sairaanhoidon ja kuntoutuksen eri osapuolten välillä, jatkaa Wikberg.

Ratkaisu helpottaa erikoissairaanhoidon toimintaa

Viiden jäsenkunnan muodostamalla Hyvinkään sairaanhoitoalueella on runsaat 170 000 asukasta.
Kiljavan käyttöönotto tuo mahdollisuuksia yhtenäistää kuntoutuksen toimintamalleja ja parantaa toiminnan laatua, sanoo sairaanhoitoalueen johtaja Asko Saari.

– Varsinaisen erikoissairaanhoidon jälkeiseen kuntoutukseen tulee alueellinen järjestämistapa, joka sinällään yhtenäistää kuntien toimintamalleja. Kun jatkokuntoutusta tarvitsevien osalta kuntoutuksen laatu ja sisältö on tiedossa, ei tarvita kuntakohtaisia variaatiota ja jatkokuntoutukseen siirtämisen kriteerit yhtenäistyvät. Se helpottaa erikoissairaanhoidon toimintaa.

– Uskon kuntoutukseen erikoistuneen yksikön myös parantavan palvelun laatua ja tuovan säästöä kuntien hoivapalvelujen kustannuksiin. Kiljava vähentää osaltaan kuntien tarvetta lisätä terveyskeskustensa vuodepaikkoja.

Saneeraus käynnissä

Kiljavan sairaalan peruskorjauksen kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa. Lisäksi kalustukseen ja muihin käynnistyskuluihin arvioidaan kuluvan 2 miljoonaa euroa. Saneeraussuunnitelmassa on huomioitu v. 1938 peräisin olevan rakennuksen historialliset arvot. Suunnitelman ovat tehneet AW2 -Arkkitehdit Oy sekä Rakennuttajatoimisto HTJ Oy yhteistyössä Museoviraston kanssa. Saneerauksen pääurakoitsijaksi on valittu YIT Rakennus Oy.

Kiljavan sairaalan saneeraus on alkanut alkukesällä purkutöillä. Merkittäviä rakenteellisia muutoksia tehdään lähinnä pitkään potilassiipeen, johon kunnostetaan tilavia, kahden hengen huoneita ajanmukaisine saniteettitiloineen. 30 hengen kuntoutusosastoja tulee neljään kerrokseen. Leikkausosaston tiloihin rakennetaan korkealuokkainen allas- ja terapiaosasto vaativan kuntoutuksen tarpeisiin. Saneeraus valmistuu loppukesällä 2008 ja ensimmäiset osastot otetaan käyttöön syyskuussa. Kiljavan sairaalarakennuksessa on tilaa 15 000 kerrosneliötä.

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja Raimo Lahti, Kiljavan Sairaala Oy, 040-520 4686
Toimitusjohtaja Jari Lehto, Kiljavan Sairaala Oy, 040-512 2888
Erikoissairaanhoidon toimialajohtaja Timo Wikberg, MedOne Oy, 0207 474 756
Uutisarkisto

24.11.2020
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA KEUSOTELLE


2.7.2020
KILJAVAN SAIRAALAN ASUNTOJEN KIINTEISTÖJEN MYYNTITOIMEKSIANTO


23.4.2020
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 20.3.2020


28.1.2020
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA SIIRTYY KEUSOTELLE 1.1.2021


5.12.2019
KILJAVAN SAIRAALAN KUNTOUTUKSELLA PITKÄAIKAISIA TULOKSIA


15.10.2019
KILJAVAN SAIRAALAN SYYSKAUDEN AJANKOHTAISIA


11.4.2019
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 9.4.2019


1.3.2019
KIMMO BEHM KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI


10.10.2018
KILJAVAN SAIRAALA TÄYTTI 80 VUOTTA


6.6.2018
KILJAVAN SAIRAALA TARJOAA KUNTOUTUSTA SYDÄNPOTILAILLE


9.3.2018
KILJAVAN SAIRAALA OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS 27.2.2018


2.1.2018
KILJAVAN SAIRAALA OY:N JAKAUTUMINEN


7.12.2017
KILJAVAN SAIRAALA JUHLI 100-VUOTIASTA SUOMEA


28.4.2017
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 27.4.2017


10.4.2017
TEHOKKAALLA KUNTOUTUKSELLA PITKÄAIKAISIA TULOKSIA


17.6.2016
TEHOKKAAN KUNTOUTUKSEN AVULLA POTILAAT TAKAISIN KOTIIN


22.4.2016
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 22.4.2016


15.3.2016
OSAPÄIVÄKUNTOUTUKSELLA PAREMPI TOIMINTAKYKY IKÄÄNTYNEILLE


22.10.2015
PALVELUKSEEN HAETAAN KIINTEISTÖNHOITAJAA


25.6.2015
KILJAVAN SAIRAALAN NETTISIVUT UUDISTUIVAT


2.6.2015
KILJAVAN SAIRAALA OY:N VÄLIAIKAISEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI PIA HARJ...


24.4.2015
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 23.4.2015


30.12.2014
KILJAVAN SAIRAALAN KIINTEISTÖKUULUMISIA - VUODEN 2015 KEHITTÄMISE...


20.11.2014
KILJAVAN SAIRAALASSA LAADUKASTA MONIAMMATILLISTA KUNTOUTUSTA


2.9.2014
ALUEELLISET HOITOKETJUT TOIMIVAT TASAVERTAISESTI


26.5.2014
KILJAVAN SAIRAALAAN UUSI PERINNE


24.4.2014
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 23.4.2014


13.2.2014
UUDET SOPIMUSKAUDET KÄYNTIIN ATTENDON JA SODEXON KANSSA


9.10.2013
KILJAVAN SAIRAALA 75 VUODEN IKÄÄN


16.8.2013
PALVELUKSEEN HAETAAN KIINTEISTÖN TYÖNJOHTAJAA TAI KIINTEISTÖNHOITAJAA


12.8.2013
KILJAVAN SAIRAALAN PALVELUSOPIMUS ALLEKIRJOITETTU


28.5.2013
KILJAVAN KANSAKOULUA KÄYNEIDEN OPPILAIDEN TAPAAMINEN


27.5.2013
KILJAVAN SAIRAALALLE KUNTOUTUJILTA KIITOSTA


19.4.2013
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 16.4.2013


30.11.2012
RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUSTA KILJAVAN SAIRAALASSA


9.10.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY VALMISTAUTUU HOITO- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN K...


6.8.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI PÄIVI FLINKMAN


18.5.2012
KILJAVAN SAIRAALASSA MONIPUOLISTA KUNTOUTUSTOIMINTAA


18.5.2012
KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖKOKOUS 19.4.2012


8.8.2011
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA LAAJENEE


7.6.2011
KATSAUS KULUNEESEEN KEVÄTKAUTEEN


24.8.2010
TUUSULAN KUNNANHALLITUS SUHTAUTUU MYÖNTEISESTI KILJAVAN JAKAMISEEN


4.6.2010
KILJAVAN SAIRAALA OY:N HALLITUS ESITTÄÄ SAIRAALAYHTIÖN JAKAMISTA


26.2.2010
KILJAVAN SAIRAALASSA ALOITETAAN VETERAANIKUNTOUTUS


26.1.2010
NUMMI-PUSULA SAIRAALAN OSAKKAAKSI


7.8.2009
TOIMINTA KASVAA JA LAAJENEE


19.5.2009
OMISTAJAKUNNILLA POSITIIVINEN LINJAUS KILJAVAN SAIRAALAN TULEVAIS...


9.1.2009
TOIMINTAA JOUDUTAAN SOPEUTTAMAAN


10.9.2008
KILJAVAN SAIRAALAAN ENSIMMÄISET POTILAAT


18.6.2008
KILJAVAN SAIRAALA AVATAAN AIKATAULUSSAAN


13.6.2008
TULIPALO KILJAVAN SAIRAALAN KATTORAKENTEISSA


13.5.2008
KILJAVAN SAIRAALASSA HARJANNOSTAJAISET


11.4.2008
KILJAVAN SAIRAALA KIINNOSTAA


19.12.2007
KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTAMALLIA SUUNNITELLAAN


1.10.2007
KILJAVALLA RAKENNETAAN UUTTA JA REKRYTOIDAAN HENKILÖSTÖÄ


26.6.2007
KILJAVAN KUNTOUTUSSAIRAALAHANKE ETENEE


 
 

Kiljavan Sairaala Oy, Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava, puh. 040 158 3005, info(ät)kiljavansairaala.fi