Hae sivuilta
 

 
KILJAVAN SAIRAALARAKENNUKSEN SANEERAUS 2007-2009

Kiljavan Sairaalan päärakennus on valmistunut vuonna 1938. Sairaalarakennus saneerattiin vuosina 2007 – 2009 kuntoutussairaalakäyttöä varten.
 
Kiljavan Sairaalan alue muodostuu 19 eri rakennuksesta. Sairaalarakennuksen lisäksi alueella on asuin- ja saunarakennuksia sekä varasto- ja teknisiä tiloja. Nämä rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1938 – 1956 ja ovat pääosin alkuperäiskunnossa.
 
Kiljavan Sairaalan saneeraus alkoi kesällä 2007 purkutöillä. Sairaalaan saneerattiin nykyaikaiset kuntoutustilat allasosastoineen. Merkittäviä rakenteellisia muutoksia tehtiin lähinnä pitkään potilassiipeen, johon kunnostettiin tilavia, kahden hengen huoneita ajanmukaisine saniteettitiloineen. 30 hengen kuntoutusosastoja on neljässä kerroksessa.

Sairaalassa on tarvittavat fysioterapia-, toimintaterapia- ja askartelutilat. Lisäksi jokaiselle vuodeosastolle saneerattiin lääkäri- ja kuntoutushenkilöstön kanslia- ja terapiatiloja. Leikkausosaston tiloihin rakennettiin korkealuokkainen allas- ja terapiaosasto vaativan kuntoutuksen tarpeisiin. Allasosaston yhteydessä sijaitsevat myös terapia- ja kuntosalitilat.
 
Juuri ennen saneerauksen valmistumista, kesäkuussa 2008, havaittiin tulipalo sairaalan vesikattorakenteissa. Sammutustöissä käytettyä vettä valui merkittävissä määrin sairaalan sisälle, mikä viivästytti remontin valmistumista. Henkilövahingoilta vältyttiin tulipalossa.
 
Sairaala avattiin kuitenkin alkuperäisessä aikataulussaan potilaskäyttöön syyskuussa 2008, tosin eri tilajärjestelyillä mitä oli alun perin suunniteltu. Tulipalon takia korjatut tilat saatiin käyttöön keväällä 2009.
 
YIT Rakennus Oy

YIT Rakennus Oy toimi pääurakoitsijana Kiljavan Sairaalan saneerauksessa. Sairaalan saneeraustyö oli aikataulullisesti haasteellinen, sillä kiinteistö on kokoluokaltaan suuri ja monimuotoinen. Osassa kiinteistöä sen käyttötarkoitusta muutettiin perusteellisesti.
 
Haasteellisia töitä urakassa olivat mm. vesikattotyöt, joissa vanhaa kattoa purettiin ja rakennettiin nykyaikainen ilmanvaihtokonehuone palvelemaan kiinteistön talotekniikkaa. Rakennuksen ulkovaippaa on kunnostettu museoviraston vaatimukset huomioiden mm. uusimalla ja korjaamalla ikkunoita. Puolet kiinteistön julkisivurappauksesta uusittiin.  
 
Kiinteistön sisällä on tehty merkittäviä purkutöitä uusien tilajärjestelyjen ja vaurioituneiden rakennusosien poistamisen takia. Sisäosiin rakennettiin mm. hoitohuoneita ja uusittiin märkätilat nykyvaatimusten mukaisiksi. Vesikuntoutusta varten rakennettiin uudet allastilat. Lisäksi kiinteistön talotekniset järjestelmät uusittiin täysin.
 
Työmaalla työskenteli noin 70–100 henkilöä. Toimittajia ja aliurakoitsijoita hankkeessa oli mukana yli sata.
 
Rakennuttajatoimisto-HTJ Oy

Rakennuttajatoimisto-HTJ Oy teki Kiljavan Sairaala Oy:n kanssa kiinteää yhteistyötä saneeraushankkeen alusta alkaen. Nykyinen 1930-luvulla rakennettu sairaalarakennus kunnostettiin täyttämään kaikilta osiltaan tämän päivän ja osin myös tulevaisuuden tasovaatimukset.

Sairaalan sisätiloista kunnostettiin nyt noin puolet. Talotekniikka-, potilasturva- sekä hoitajakutsujärjestelmät uusittiin saneerattavalla alueella kokonaan. Samalla varauduttiin myös tulevien tilojen käyttöönottoon. Rakennuksen rungon kapeus ja museoviraston ohjeet ovat muodostaneet omat rajansa saneerauksen toteuttamiselle.

Kiljavan Sairaalan projektissa harjoitettiin tiivistä yhteistyötä tilaajan, tulevan käyttäjän, eri viranomaistahojen, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken. Yhteistyö takasi sen, että rakennus oli valmistuessaan Suomen hienoimpia kuntoutussairaaloita.

 
Päivitetty 4.12.2014
 
 

Kiljavan Sairaala Oy, Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava, puh. 040 158 3005, info(ät)kiljavansairaala.fi