VUODEOSASTOKUNTOUTUS

Kiljavan Sairaalan kuntoutusosastot:
 
Kuntoutusosasto 3 Tammisto (3. krs), Neurologinen osasto
Kuntoutusosasto 4 Toukola (4. krs), Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osasto
 
Kiljavan Sairaalassa järjestetään sairastumisen, vammautumisen tai leikkauksen jälkeistä vuodeosastokuntoutusta. Kuntoutujat tulevat Kiljavalle Hyvinkään sairaalasta, alueen terveyskeskuksista, HUS-sairaaloista ja kotoa.
 
Kuntoutukseen pääsee terveyskeskuksen tai sairaalan lähetteellä.
 
Kuntoutuksen ensisijainen tavoite on kuntouttaa potilaat selviytymään kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa.
 
Kuntoutus parantaa kuntoutujan toimintakykyä, vähentää kipua ja kohentaa mielialaa. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisesti ja se perustuu henkilökohtaiseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Toiminta sisältää yksilö- ja ryhmäharjoitteita.
 
Sairaalalla on kattava ja pätevä erikoislääkäri-, kuntoutus-, erityistyöntekijä- ja hoitohenkilökunta. Kiljavan Sairaalan nykyaikaiset hoito- ja terapiatilat on suunniteltu käyttäjien ehdoilla ja allasosasto sopii monipuoliseen aktiiviseen kuntoutukseen.
 
Kuntoutujan Opas - Tietoa kuntoutujalle ja läheisille
 
 
Päivitetty 22.5.2018