VETERAANILAITOSKUNTOUTUS

Kiljavan Sairaalassa kuntoutetaan omistajakuntien rintamaveteraaneja kahdella kuntoutusosastolla.
 
Veteraanilaitoskuntoutus on Valtiokonttorin kustantamaa kuntoutusta. Valtionkonttori on hyväksynyt Kiljavan Sairaalan tuottamaan kuntoutuspalveluita sotiemme veteraaneille. Kunnat vastaavat veteraanien lähettämisestä kuntoutukseen Kiljavan Sairaalaan. Veteraanit ovat kuntoutuksessa Kiljavalla 10 tai 14 vuorokautta.
 
Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti rintamaveteraanikuntoutuksen tavoitteena on rintamaveteraanien säännöllinen vuosittainen kuntoutus. Myös veteraanien puolisot ovat oikeutettuja samanaikaiseen laitoskuntoutusjaksoon.
 
Veteraaneilla monipuolinen kuntoutusohjelma
 
Veteraanikuntoutus tukee veteraanien selviytymistä itsenäisesti jokapäiväisissä toiminnoissa.
 
Kiljavalla tähän tavoitteeseen pyritään monipuolisen ja laajan kuntoutusohjelman avulla. Aktiivinen kuntoutus tapahtuu moniammatillisen tiimin ohjauksessa.
 
Veteraanien kuntoutusjakso sisältää mm. henkilökohtaista fysioterapiaa, toimintaterapiaa, apuvälinepalveluita, liikunnanohjausta, kuntosali- ja allasharjoittelua, ulkoilua, virikeohjausta, musiikkia, laulua, tanssia, pelejä, sosiaalipalveluiden ohjausta sekä henkistä hyvinvointia tukevaa toimintaa sairaalapastorin johdolla.
 
Veteraanilaitoskuntoutuksessa olevilta henkilöiltä ei peritä asiakasmaksua.
 
 
Päivitetty 24.6.2015