PITKÄAIKAISHOITO

Kiljavan Sairaalan pitkäaikaishoidon osasto:
 
Pitkäaikaisosasto 5 Jukola (5. krs)
 
Potilaan elämänkaari, toimintakyky, jäljellä olevat voimavarat sekä yksilölliset tarpeet määrittävät hoitotyön lähtökohdat Kiljavan Sairaalan pitkäaikaishoidossa.
 
Hoidon tavoitteena on ylläpitää potilaiden terveyttä, toimintakykyä ja hyvää oloa. Tarjoamalla virikkeitä ja tukemalla jäljellä olevaa omatoimisuutta pyritään kohottamaan potilaan omanarvontunnetta. Potilaiden käytettävissä on fysioterapeutin, sairaalapastorin, vapaaehtoistyöntekijöiden ja hoitajien järjestämää viriketoimintaa.
 
Kiljavan Sairaalan pitkäaikaishoidon potilailla on kotikunnassa tehty pitkäaikaishoidon päätös. Asiakasmaksusta vastaa kotikunta.
 
Opas pitkäaikaisosaston potilaille ja läheisille
 
 
Päivitetty 9.5.2018