KILJAVAN SAIRAALAN TOIMINTA

Kiljavan Sairaala on Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien ja HUS:n omistama alueellinen hoito- ja kuntoutussairaala Nurmijärvellä. Sairaalassa toimii tällä hetkellä 2 kuntoutusosastoa ja 1 pitkäaikaishoidon osasto. Kolmella osastolla on käytössä yhteensä 93 potilaspaikkaa.
 
Kiljavan Sairaalan hoito- ja kuntoutuspalvelut:
  
Vuodeosastokuntoutus
 
Omaishoitajakuntoutus
 
Veteraanikuntoutus
 
Osapäiväkuntoutus
 
Intervalli- ja vuodeosastohoito
 
Pitkäaikaishoito
 
 
Päivitetty 28.6.2018