OSAPÄIVÄKUNTOUTUS

Osapäiväkuntoutus toteutetaan Kiljavan Sairaalan sekä Nurmijärven kunnan fysioterapian ja liikuntapalveluiden yhteistyönä.
 
Kalenterivuoden aikana järjestetään yhteensä neljä osapäiväkuntoutusryhmää, kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Yksi kuntoutusryhmä kokoontuu 10 viikon ajan kaksi kertaa viikossa.
 
Osapäiväkuntoutus on tarkoitettu iäkkäille nurmijärveläisille, joiden toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, että kotona selviytyminen on uhattuna eivätkä he pääse liikuntapalveluiden pariin ilman ulkopuolista apua tai järjestettyä kuljetusta.

Lisätietoa Nurmijärven kunnan sivuilta