OHJEET LÄHETTÄMISEEN

Vuodeosastokuntoutus
 
Lähetelomake
 
Täytettyä lähetettä potilastietoineen ei saa tietoturvasyistä johtuen lähettää sähköpostitse.
Lähete faksataan Kiljavan Sairaalaan numeroon: 020 6110 448
Faksisaate
 
Ohjeet lähetteen täyttämiseen
 
Lähettävä lääkäri/yksikkö merkitsee lähetteeseen:
  • Sairausryhmän päädiagnoosin mukaan ja maksusitoumusviikkojen ajan
  • Kuntoutusterapia- ja konsultaatiotarpeen
  • Toimintakykytietoja
  • Hoitoisuus/kuntoutustarveryhmän

1. Kahden autettava

2. Yhden autettava

3. Osittain autettava/ohjattava

4. Omatoiminen

  • Erityishuomioita
  • Arvioidun/suunnitellun kotiutumispaikan
 
Päivitetty: 4.1.2019