KILJAVA NÄYTTÄÄ UUTTA MALLIA KUNTOUTUKSEEN

Kiljava Sairaala on alueellinen kuntoutussairaala, jossa potilas saa jatkokuntoutusta sairastumisen, vammautumisen tai leikkauksen jälkeen.
 
Ensisijaisena tavoitteenamme on kuntouttaa potilaat selviytymään kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa.
 
Kuntoutukseen pääsee terveyskeskuksen tai sairaalan lähetteellä. 
 
Potilaat tulevat Kiljavalle
Tavoitteena kuntoutus kotiin
 
Tyypilliset sairausryhmät:

 

Kiljavan Sairaala tarjoaa myös omaishoitajien ja veteraanien kuntoutusta sekä pitkäaikais-, intervalli- ja vuodeosastohoitoa.
 
 
 
Päivitetty: 18.1.2018