Tutustu Kiljavan Sairaalan
toimintaan esitteestämme.


 Hae sivuilta
 

 
ASIAKASPALAUTTEET

Asiakaspalaute
Asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua seurataan jatkuvasti
asiakaspalautteiden avulla. Jokainen kuntoutuja saa kuntoutusjaksonsa päätyttyä
Kiljavan Sairaalan asiakaspalautelomakkeen, johon voi kirjoittaa
vapaamuotoisesti kommentit, palautteen hoidosta ja kuntoutuksesta sekä
mahdolliset kehittämistoiveet. Palautteiden yhteenveto käsitellään viikoittain
osastokokouksissa sekä kuukausittain sairaalan johtoryhmässä ja hallituksen
kokouksessa.
 
Muistutus ja kantelu
Mikäli olet tyytymätön saamaasi hoitoon, kannattaa sinun
keskustella asiasta hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa jo
sairaalajakson aikana. Näin mahdolliset virheet voidaan korjata saman tien.
Jos avoin keskustelu tai asiakaspalautteen antaminen eivät ole
riittäviä toimia, voit tehdä lääketieteelliseen hoitoosi tai kohteluusi
liittyvän kirjallisen muistutuksen tai kantelun. Muistutuksen tai kantelun
tekemisessä neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasasiamies.
Muistutus on muodoltaan vapaamuotoinen ja se toimitetaan hoitavaan
yksikköön. Sairaalan johto käsittelee muistutuksen ja vastaa siihen
kirjallisesti. Muistutuksen voi tehdä myös potilaan omainen.
Kantelu tehdään aluehallintovirastoon tai Valviraan
 
Potilasvahinkoilmoitus
Mikäli epäilet, että omassa tai omaisesi hoidossa on
tapahtunut hoitovirhe, on asiasta mahdollista tehdä vahinkoilmoitus
Potilasvakuutuskeskukselle. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee, onko potilaalle aiheutunut
potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko.
 
Potilasasiamies
Lisätietoa ja neuvontaa kaikista yllä mainituista antaa
Kiljavan Sairaalan potilasasiamies, puh. 0400 293 763. Potilasasiamies ei
ota kantaa käsiteltäviin asioihin.
 
Päivitetty: 16.5.2018
 
 
 

Kiljavan Sairaala, Kiljavantie 539 A, 05250 Kiljava, puh. 020 6110 400, info(ät)kiljavansairaala.fi