KILJAVAN SAIRAALAN ASIAKASMAKSUT 2019

Hoitopäivähinta sisältää:

  • Kaikki hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät palvelut
  • Lääkkeet
  • 5 ateriaa vuorokaudessa  

Kotikunta maksaa suurimman osan kustannuksista.

 

Asiakas maksaa asiakasmaksun, joka on 16,00 € / vuorokausi.

 

Asiakasmaksu peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito jatkuu samana päivänä toisessa laitoksessa.​

 

Asiakasmaksu kartuttaa maksukattoa, mutta se peritään myös kattorajan ylityttyä.

 

Lasku asiakasmaksusta lähetetään kuntoutujan kotiosoitteeseen tai muuhun hänen ilmoittamaansa osoitteeseen.

 

Asiakasmaksu maksukaton ylittymisen jälkeen

 

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi palvelujen käyttäjälle on määritelty kalenterivuosittainen asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto). Vuonna 2019 maksukatto on 683 euroa.

 

Maksukaton ylittymisen jälkeen asiakasmaksuja ei peritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista. Palvelun käyttäjän ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksua maksukaton ylittymisen jälkeenkin.

 

Kiljavan Sairaalan perii ylläpitomaksua (=asiakasmaksua) 16 €/ vuorokausi.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään seuraavissa asiakasmaksuista annetuissa laissa ja asetuksissa:

 

 
Päivitetty: 12.4.2019